DDC .
Tác giả CN Nguyễn, Từ Chi
Nhan đề Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người / Nguyễn Từ Chi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Văn hóa dân tộc, 2018.
Mô tả vật lý 1019 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Nghiên cứu tộc người
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn hóa
Từ khóa tự do Văn hóa vùng cao
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000115970
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157894
0021
0047D2D1835-2ABF-4E41-AF05-AAEADB74E262
005202001091428
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20200109142802|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aNguyễn, Từ Chi
24500|aGóp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người / |cNguyễn Từ Chi
260 |aHà Nội : |bNxb. Văn hóa dân tộc, |c2018.
300 |a1019 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aVăn học
6530 |aNghiên cứu tộc người
6530 |aNghiên cứu văn hóa
6530|aVăn hóa vùng cao
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000115970
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115970 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment