DDC 305.8009597
Tác giả CN Nguyễn, Từ Chi.
Nhan đề Góp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người / Nguyễn Từ Chi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018.
Mô tả vật lý 1019 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian Việt Nam-Nghiên cứu.
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Nghiên cứu tộc người
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn hóa
Từ khóa tự do Văn hóa vùng cao
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000115970
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157894
0021
0047D2D1835-2ABF-4E41-AF05-AAEADB74E262
005202005191105
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020|a9786047023738
039|a20200519110544|bhuongnt|y20200109142802|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a305.8009597|bNGC
1000|aNguyễn, Từ Chi.
24510|aGóp phần nghiên cứu văn hóa và tộc người / |cNguyễn Từ Chi
260 |aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2018.
300 |a1019 tr. ; |c21 cm.
65017|aVăn hóa dân gian Việt Nam|xNghiên cứu.
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aVăn học
6530 |aNghiên cứu tộc người
6530 |aNghiên cứu văn hóa
6530|aVăn hóa vùng cao
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000115970
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115970 Cafe sách tầng 2 305.8009597 NGC Sách 1 Hạn trả:11-09-2020

Không có liên kết tài liệu số nào