DDC .
Tác giả CN Vũ, Hồng Nhi
Nhan đề Nghề mây tre đan của người Cống ở Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu / Vũ Hồng Nhi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Văn hóa dân tộc, 2019.
Mô tả vật lý 303 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Nghề mây tre đan
Từ khóa tự do Người Cống
Từ khóa tự do Huyện Mường Tè
Từ khóa tự do Tỉnh Lai Châu
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116106
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157895
0021
00479BDF87A-36BD-4383-BCD0-FA7AF1FE2619
005202001091437
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109143702|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aVũ, Hồng Nhi
24500|aNghề mây tre đan của người Cống ở Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu / |cVũ Hồng Nhi
260 |aHà Nội : |bNxb. Văn hóa dân tộc, |c2019.
300 |a303 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn hóa dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aNghề mây tre đan
6530 |aNgười Cống
6530 |aHuyện Mường Tè
6530|aTỉnh Lai Châu
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116106
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116106 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment