DDC .
Tác giả CN Nguyễn, Văn Cự
Nhan đề Một vòng đời / Nguyễn Văn Cự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 347 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116104
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157896
0021
00479977D46-43A5-4BDF-8A6D-8D60916BB36D
005202001091439
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109143945|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aNguyễn, Văn Cự
24500|aMột vòng đời / |cNguyễn Văn Cự
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà Văn, |c2019.
300 |a347 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn hóa dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aTiểu thuyết
6530 |aVăn học
6530 |aVăn học vùng cao
6530|aTruyện vùng cao
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116104
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116104 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment