DDC .
Tác giả CN Nguyễn, Quang Huynh
Nhan đề Một thời nhớ mãi / Nguyễn Quang Huynh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 263 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Tập bút ký
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116103
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157897
0021
00423AE7440-CDA1-4825-963C-E3BF6DF07FC1
005202001091441
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109144153|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aNguyễn, Quang Huynh
24500|aMột thời nhớ mãi / |cNguyễn Quang Huynh
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà Văn, |c2019.
300 |a263 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aVăn học
6530 |aTập bút ký
6530 |aVăn học vùng cao
6530|aTruyện vùng cao
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116103
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116103 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment