DDC .
Tác giả CN Đỗ, Xuân Thu
Nhan đề Hoàng hôn xanh / Đỗ Xuân Thu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 319 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116095
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157898
0021
0045C1BF1F5-2905-443C-B7CD-5369E3FA5957
005202001091445
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109144509|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aĐỗ, Xuân Thu
24500|aHoàng hôn xanh / |cĐỗ Xuân Thu
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà Văn, |c2019.
300 |a319 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aTiểu thuyết
6530 |aVăn học
6530 |aVăn học vùng cao
6530|aTruyện vùng cao
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116095
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116095 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment