DDC 895.92234
Tác giả CN Đỗ, Xuân Thu.
Nhan đề Hoàng hôn xanh / Đỗ Xuân Thu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 319 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Tiểu thuyết.
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116095
000 00000nem#a2200000ui#4500
00157898
0021
0045C1BF1F5-2905-443C-B7CD-5369E3FA5957
005202005221108
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049838750
039|a20200522110825|bhuongnt|c20200522081125|dsinhvien|y20200109144509|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a895.92234|bDOT
1000|aĐỗ, Xuân Thu.
24500|aHoàng hôn xanh / |cĐỗ Xuân Thu
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2019.
300 |a319 tr. ; |c21 cm.
65017|aVăn học Việt Nam|xTiểu thuyết.
6530 |aVăn học Việt Nam
6530 |aTiểu thuyết
6530 |aVăn học vùng cao
6530|aTruyện vùng cao
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116095
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116095 Cafe sách tầng 2 895.92234 DOT Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào