DDC .
Tác giả CN Hà Lý
Nhan đề Lạc giữa lòng Mường / Hà Lý
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 303 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Tập truyện
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116121
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157899
0021
004E6B6A0DF-8C24-455D-8D74-017A760D4CDA
005202001091448
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109144856|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aHà Lý
24500|aLạc giữa lòng Mường / |cHà Lý
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà Văn, |c2019.
300 |a303 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aTập truyện
6530 |aVăn học
6530 |aVăn học vùng cao
6530|aTruyện vùng cao
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116121
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116121 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment