DDC 895.922308
Tác giả CN Hà Lý.
Nhan đề Lạc giữa lòng Mường / Hà Lý.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 303 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Dân tộc Mường.
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Dân tộc Mường.
Từ khóa tự do Tập truyện
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116121
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157899
0021
004E6B6A0DF-8C24-455D-8D74-017A760D4CDA
005202005191000
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049838835
039|a20200519100032|bhuongnt|y20200109144856|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a895.922308|bHAL
1000|aHà Lý.
24500|aLạc giữa lòng Mường / |cHà Lý.
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2019.
300 |a303 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học Việt Nam|xDân tộc Mường.
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aDân tộc Mường.
6530 |aTập truyện
6530 |aVăn học vùng cao
6530|aTruyện vùng cao
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116121
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116121 Cafe sách tầng 2 895.922308 HAL Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào