DDC .
Tác giả CN Tống, Ngọc Hân
Nhan đề Tam Không / Tống Ngọc Hân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 203 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Tập truyện ngắn
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Địa chỉ 100TK_Lưu trữ(1): 000116124
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157900
0021
004B83A8F31-7CFC-4329-9FAE-8BB991E6B9E0
005202001091451
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200109145140|zthuvt
041 |avie
044 |avm
082 |a.|b.
1000|aTống, Ngọc Hân
24500|aTam Không / |cTống Ngọc Hân
260 |aHà Nội : |bNxb. Hội Nhà Văn, |c2019.
300 |a203 tr. ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aTập truyện ngắn
6530 |aVăn học
6530 |aVăn học vùng cao
6530|aTruyện vùng cao
852|a100|bTK_Lưu trữ|j(1): 000116124
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116124 TK_Lưu trữ . . Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment