DDC 895.922308
Tác giả CN Tống, Ngọc Hân.
Nhan đề Tam Không / Tống Ngọc Hân.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 203 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Tập truyện ngắn.
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Văn học dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Tập truyện ngắn
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116124
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157900
0021
004B83A8F31-7CFC-4329-9FAE-8BB991E6B9E0
005202005191015
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049840142
039|a20200519101539|bhuongnt|y20200109145140|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a895.922308|bTOH
1000|aTống, Ngọc Hân.
24500|aTam Không /|cTống Ngọc Hân.
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn, |c2019.
300 |a203 tr. ;|c21 cm.
65017|aVăn học Việt Nam|xTập truyện ngắn.
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aVăn học dân gian Việt Nam
6530 |aTập truyện ngắn
6530 |aVăn học vùng cao
6530|aTruyện vùng cao
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116124
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116124 Cafe sách tầng 2 895.922308 TOH Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào