DDC 398.209597
Tác giả CN Lò, Bình Minh.
Nhan đề Truyện Khun Tớng - Khun Tính / Lò Bình Minh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Sân khấu, 2019.
Mô tả vật lý 321 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian Việt Nam-Truyện thơ khuyết danh.
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Văn học dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Từ khóa tự do Truyện khuyết danh
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116133
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157901
0021
0042D4E0EF1-2D40-4D4A-ABC2-44E58681F2C9
005202005201348
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049072017
039|a20200520134821|bhuongnt|c20200518145019|dsinhvien|y20200109150011|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a398.209597|bLOM
1000|aLò, Bình Minh.
24510|aTruyện Khun Tớng - Khun Tính /|cLò Bình Minh.
260 |aHà Nội :|bNxb. Sân khấu,|c2019.
300 |a321 tr. ; |c21 cm.
65017|aVăn học dân gian Việt Nam|xTruyện thơ khuyết danh.
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aVăn học dân gian Việt Nam
6530 |aVăn học vùng cao
6530 |aTruyện khuyết danh
6530|aTruyện vùng cao
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116133
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116133 Cafe sách tầng 2 398.209597 LOM Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào