DDC 895.92234
Tác giả CN Hờ, A Di.
Nhan đề Cài Thép vào Lá gan / Hờ A Di.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2019.
Mô tả vật lý 263 tr ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian-Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Tập truyện ngắn
Từ khóa tự do Văn học vùng cao
Từ khóa tự do Truyện vùng cao
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000116134
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157904
0021
0042CE6C18B-0AC9-45AA-A206-DAC4999750ED
005202005200941
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9786049838583
039|a20200520094138|bhuongnt|c20200518153911|dsinhvien|y20200109151501|zthuvt
041 |avie
044 |avm
08204|a895.92234|bHOD
1000|aHờ, A Di.
24500|aCài Thép vào Lá gan /|cHờ A Di.
260 |aHà Nội : |bHội Nhà Văn,|c2019.
300 |a263 tr ; |c21 cm.
65010|aVăn học dân gian|xViệt Nam
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aTập truyện ngắn
6530 |aVăn học vùng cao
6530|aTruyện vùng cao
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000116134
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116134 Cafe sách tầng 2 895.92234 HOD Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào