DDC 495.1824
Nhan đề 汉语强化教程 : 句型课本 4 = An intensive Chinese course : Sentence patterns / 陈贤纯主编, 张浩, 徐叶菁.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京语言大学出版社, 2006.
Mô tả vật lý 233tr. ; 26 cm.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc.
Từ khóa tự do Ngữ pháp.
Từ khóa tự do Mẫu câu.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000113951-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157975
0021
004E8BEE7D3-6715-458C-9639-47F6D287D502
005202001141001
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |a756191217X
039|y20200114100131|zmaipt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bHAN
24500|a汉语强化教程 : 句型课本 4 =|bAn intensive Chinese course : Sentence patterns / |c陈贤纯主编, 张浩, 徐叶菁.
260 |aBeijing :|b北京语言大学出版社, |c2006.
300 |a233tr. ; |c26 cm.
6530 |aTiếng Trung Quốc.
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aMẫu câu.
691|aNgôn ngữ Trung Quốc
692|aTiếng Trung
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000113951-2
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113951 TK_Tiếng Trung 495.1824 HAN Sách 1
2 000113952 TK_Tiếng Trung 495.1824 HAN Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment