DDC 338.4791
Tác giả CN 毛慎(琦)
Nhan đề 餐饮服务技能实训 / 毛慎(琦).
Lần xuất bản 第2版
Thông tin xuất bản Beijing : 机器工业出版社, 2017.
Mô tả vật lý 124 tr. ; 26cm.
Phụ chú Kèm file MP3
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh-Khách sạn
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Quản trị du lịch
Từ khóa tự do Nhà hàng
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000116149-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
00157990
0021
0046EDDA65B-550E-4585-9C1B-3AC5AFDE9BE0
005202007301407
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9787561378939
039|a20200730140751|bkhangtt|c20200720091100|dkhiembx|y20200114150729|zthuvt
0410 |achi
044 |ach
08204|a338.4791|bMAO
1000 |a毛慎(琦)
2450 |a餐饮服务技能实训 / |c毛慎(琦).
250|a第2版
260 |aBeijing : |b机器工业出版社, |c2017.
300 |a124 tr. ; |c26cm.
500|aKèm file MP3
65017|aQuản trị kinh doanh|xKhách sạn
6530 |aKhách sạn
6530 |aQuản trị du lịch
6530 |aNhà hàng
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000116149-50
890|a2|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116150 TK_Tiếng Trung 338.4791 MAO Sách 1
2 000116149 TK_Tiếng Trung 338.4791 MAO Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện