DDC 495.1824
Tác giả CN 邱军
Nhan đề 成功之路. 1, 提高篇 = Road to success. 1, Lower intermediate / 邱军, 黄丹纳.
Thông tin xuất bản Beijing : 北京语言大学, 2008.
Mô tả vật lý 155tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Giáo trình
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do 汉语口语
Từ khóa tự do 外国语言教科书
Từ khóa tự do Thực hành tiếng
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Tiếng Trung
Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Môn học Thực hành tiếng 1B2
Môn học Thực hành tiếng 1B3
Tác giả(bs) CN 黄丹纳
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000113985-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158011
00220
004BA939993-8E91-463C-821E-065275DD9D3F
005202002191433
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020|a9787561921746
039|a20200219143338|bmaipt|c20200217100153|dtult|y20200115103107|zthuvt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bQIU
1000|a邱军
24510|a成功之路. 1, 提高篇 = |bRoad to success. 1, Lower intermediate / |c邱军, 黄丹纳.
260 |aBeijing : |b北京语言大学, |c2008.
300 |a155tr. ; |c30cm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xGiáo trình
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |a汉语口语
6530 |a外国语言教科书
6530|aThực hành tiếng
6530|aGiáo trình
690 |aTiếng Trung
691 |aNgôn ngữ Trung Quốc
692 |aThực hành tiếng 1B2
692 |aThực hành tiếng 1B3
693|aGiáo trình
7000|a黄丹纳
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000113985-6
890|a2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113985 TK_Tiếng Trung 495.1824 QIU Giáo trình 1
2 000113986 TK_Tiếng Trung 495.1824 QIU Giáo trình 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment