DDC 495.1824
Nhan đề 成功之路. 1, 提高篇 = Road to success. 1, Lower intermediate / 邱军主编, 副主编彭志平, 执行主编张辉, 编著黄丹纳.
Thông tin xuất bản 北京市 : 北京语言大学, 2019.
Mô tả vật lý 155tr. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Trung Quốc-Giáo trình.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do 汉语口语
Từ khóa tự do 外国语言教科书
Từ khóa tự do Thực hành tiếng
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN 邱军
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000113985-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158011
0021
004BA939993-8E91-463C-821E-065275DD9D3F
005202005191121
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020|a9787561921746
039|a20200519112145|btult|c20200402080023|dhuongnt|y20200115103107|zthuvt
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1824|bCHE
24510|a成功之路. 1, 提高篇 = |bRoad to success. 1, Lower intermediate / |c邱军主编, 副主编彭志平, 执行主编张辉, 编著黄丹纳.
260 |a北京市 : |b北京语言大学, |c2019.
300 |a155tr. ; |c30cm.
65007|aTiếng Trung Quốc|xGiáo trình.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |a汉语口语
6530 |a外国语言教科书
6530|aThực hành tiếng
6530|aGiáo trình
7000|a邱军
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000113985-6
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000113985 TK_Tiếng Trung 495.1824 CHE Sách 1
2 000113986 TK_Tiếng Trung 495.1824 CHE Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào