• Kỷ yếu
  • 428.0071 KYY
    Kỷ yếu hội nghị khoa học giáo viên /
Ký hiệu xếp giá 428.0071 KYY
Tác giả TT Trường Đại học Hà Nội.
Nhan đề Kỷ yếu hội nghị khoa học giáo viên /Khoa tiếng Anh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 145 tr. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Phương pháp giảng dạy-Kỉ yếu-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Kỉ yếu hội thảo
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000116299
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000106100
000 00000nam a2200000 a 4500
00158029
00213
004C66092CA-D925-4092-A32E-ADA70C24C0F7
005202006190918
008140815s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200619091801|btult|c20200121094523|dtult|y20200117083645|zmaipt
0410 |avie
044|avm
08204|a428.0071|bKYY
090|a428.0071|bKYY
1102 |aTrường Đại học Hà Nội.|bKhoa tiếng Anh
24500|aKỷ yếu hội nghị khoa học giáo viên /|cKhoa tiếng Anh.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020.
300|a145 tr. ;|c30 cm.
65017|aTiếng Anh|xPhương pháp giảng dạy|vKỉ yếu|2TVĐHHN
6530 |aTiếng Anh
6530 |aPhương pháp giảng dạy
6530 |aKỉ yếu hội thảo
6557|aKỷ yếu|xKhoa tiếng Anh|2TVĐHHN
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000116299
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000106100
890|a2|c0|b0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000106100 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 428.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ
2 000116299 NCKH_Kỷ yếu 428.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào