DDC 914.2
Tác giả CN Hoàng, Thị Lam Giang.
Nhan đề A glimpse into Britain / Hoàng Thị Lam Giang, Đỗ Thị Phi Nga, Bùi Thị Bích Thủy.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Sư phạm, 2017.
Mô tả vật lý 159 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Anh-Đất nước học
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Anh
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Đất nước
Từ khóa tự do Con người
Tác giả(bs) CN Bùi, Thị Bích Thủy
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Phi Nga
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000116323
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158033
0021
0044B69A342-88DF-4712-B54E-C16157081A19
005202001211432
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045426401
039|a20200121143203|btult|c20200117153541|dtult|y20200117143808|zhuongnt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a914.2|bHOL
1000 |aHoàng, Thị Lam Giang.
24512|aA glimpse into Britain /|cHoàng Thị Lam Giang, Đỗ Thị Phi Nga, Bùi Thị Bích Thủy.
260 |aHà Nội :|bTrường Đại học Sư phạm,|c2017.
300 |a159 tr. ;|c24 cm.
65017|aAnh|xĐất nước học
6530 |aVăn hóa
6530 |aAnh
6530 |aLịch sử
6530 |aĐất nước
6530 |aCon người
7000 |aBùi, Thị Bích Thủy
7000 |aĐỗ, Thị Phi Nga
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000116323
890|a1|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116323 TK_Tiếng Anh 914.2 HOL Sách 1 Hạn trả:01-10-2020

Không có liên kết tài liệu số nào