DDC 443.95922
Tác giả CN Quang Hùng
Nhan đề Từ điển Việt - Pháp = Vietnamien - Francais dictionnaire : 75. 000 từ / Quang Hùng.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2006.
Mô tả vật lý 639tr. ; 14cm.
Thuật ngữ chủ đề Vietnamien
Thuật ngữ chủ đề Francais
Thuật ngữ chủ đề Từ điển song ngữ
Thuật ngữ chủ đề Dictionnaire
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Địa chỉ 100TK_Tiếng Pháp(1): 000116340
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158039
0021
004FC65B68F-108E-4826-9A7B-C329FFA35EF4
005202002031515
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20200203151522|btult|c20200203151445|dtult|y20200203083125|zanhpt
0410 |avie
0411|afre
044 |avm
08204|a443.95922|bQUH
1000 |aQuang Hùng
24510|aTừ điển Việt - Pháp =|bVietnamien - Francais dictionnaire : 75. 000 từ / |cQuang Hùng.
260 |aHà Nội :|bThống kê,|c2006.
300 |a639tr. ; |c14cm.
6500 |aVietnamien
6500 |aFrancais
6500 |aTừ điển song ngữ
6500 |aDictionnaire
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aTừ điển
6530 |aTiếng Việt
852|a100|bTK_Tiếng Pháp|j(1): 000116340
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116340 TK_Tiếng Pháp 443.95922 QUH Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào