DDC 158.7
Tác giả CN Littauer, Florence.
Nhan đề Tính khí con người: Hiểu mình để hiểu người = Personality plus / Florence Littauer; Trần Bá Hiền, Xuân Thu dịch.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tôn giáo, 2010.
Mô tả vật lý 239tr. ; 20cm.
Tóm tắt Tổng quan về tính khí con người và nghiên cứu phương pháp ứng xử phù hợp với đồng nghiệp cũng như những người sống xung quanh cùng những khía cạnh ưu và khuyết của các loại tính khí nhằm tìm cách dung hoà tính cách, sống hoà hợp yên ổn ở nơi làm việc
Từ khóa tự do Tính cách
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Quan hệ đồng nghiệp
Tác giả(bs) CN Trần, Bá Hiền dịch
Tác giả(bs) TT Xuân Thu
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000116335
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158040
0021
0049107841C-960E-46E4-B7F3-19E4BA774095
005202002031533
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20200203153343|btult|y20200203085325|zanhpt
0411 |avie
044 |avm
08204|a158.7|bLIT
1001 |aLittauer, Florence.
24510|aTính khí con người: Hiểu mình để hiểu người = |bPersonality plus / |cFlorence Littauer; Trần Bá Hiền, Xuân Thu dịch.
260 |aTp. Hồ Chí Minh :|bNxb. Tôn giáo,|c2010.
300 |a239tr. ; |c20cm.
520|aTổng quan về tính khí con người và nghiên cứu phương pháp ứng xử phù hợp với đồng nghiệp cũng như những người sống xung quanh cùng những khía cạnh ưu và khuyết của các loại tính khí nhằm tìm cách dung hoà tính cách, sống hoà hợp yên ổn ở nơi làm việc
6530 |aTính cách
6530 |aBí quyết thành công
6530 |aQuan hệ đồng nghiệp
7000 |aTrần, Bá Hiền|cdịch
7100 |aXuân Thu|bdịch
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000116335
890|a1|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116335 TK_Tiếng Việt 158.7 LIT Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào