DDC 448.07
Tác giả CN Miquel, Claire
Nhan đề Communication progressive du Français avec 365 activités : niveau intermédiaire / Claire Miquel.
Thông tin xuất bản [Paris] : Cle international, 2003.
Mô tả vật lý 189 p. ; 26cm.
Thuật ngữ chủ đề Langue française
Thuật ngữ chủ đề Manuels de conversation
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Communication
Từ khóa tự do Hội thoại
Địa chỉ 100TK_Tiếng Pháp(1): 000116338
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158043
0021
0046A92E88B-91F5-43B2-B609-14278BF40BF1
005202002031525
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020|a2090337265
039|a20200203152528|btult|y20200203092516|zanhpt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.07|bMIQ
1001 |aMiquel, Claire
24510|aCommunication progressive du Français avec 365 activités : |bniveau intermédiaire / |cClaire Miquel.
260 |a[Paris] : |bCle international, |c2003.
300 |a189 p. ; |c26cm.
6500 |aLangue française
6500 |aManuels de conversation
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aGiao tiếp
6530 |aCommunication
6530 |aHội thoại
852|a100|bTK_Tiếng Pháp|j(1): 000116338
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116338 TK_Tiếng Pháp 448.07 MIQ Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào