DDC 448.007
Nhan đề Les certifications francaises du DELF et du DALF guide pratique à l'usage de l'examinateur et du candidat
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trung Tâm Văn hóa Pháp, 2004.
Mô tả vật lý 84tr. ; 20cm.
Thuật ngữ chủ đề DELF
Thuật ngữ chủ đề Guide pratique
Thuật ngữ chủ đề DALF
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn
Từ khóa tự do Luyện thi
Địa chỉ 100TK_Tiếng Pháp(1): 000116337
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158046
0021
004F4F722D4-9F3A-4535-B73D-46A892DCFA4C
005202002031520
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20200203152029|btult|y20200203113031|zanhpt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.007|bLES
24504|aLes certifications francaises du DELF et du DALF guide pratique à l'usage de l'examinateur et du candidat
260 |aHà Nội :|bTrung Tâm Văn hóa Pháp,|c2004.
300 |a84tr. ; |c20cm.
6500 |aDELF
6500 |aGuide pratique
6500 |aDALF
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aTài liệu hướng dẫn
6530 |aLuyện thi
852|a100|bTK_Tiếng Pháp|j(1): 000116337
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116337 TK_Tiếng Pháp 448.007 LES Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào