DDC 349.597
Tác giả CN Đinh, Văn Liêm.
Nhan đề Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số / Đinh Văn Liêm.
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2019.
Mô tả vật lý 219tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo dục pháp luật
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(3): 000116369-71
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158054
0021
0041527D2BE-5D3F-45AA-BAEE-4F05357EC609
005202002060955
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200206095502|btult|c20200206095355|dtult|y20200203161720|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a349.597|bDIL
1000 |aĐinh, Văn Liêm.
24510|aPhổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số /|cĐinh Văn Liêm.
260 |aNghệ An : |bNxb. Đại học Vinh, |c2019.
300 |a219tr. ; |c21cm.
6530 |aDân tộc thiểu số
6530 |aPháp luật
6530 |aGiáo dục pháp luật
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(3): 000116369-71
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116371 TK_Tiếng Việt 349.597 DIL Sách 1
2 000116370 TK_Tiếng Việt 349.597 DIL Sách 2
3 000116369 TK_Tiếng Việt 349.597 DIL Sách 3

Không có liên kết tài liệu số nào