DDC 398.209597
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thanh Trâm.
Nhan đề Thần thoại về mặt trời ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Trâm.
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2019.
Mô tả vật lý 374tr. ; 21cm.
Tóm tắt Hệ thống hoá thần thoại về mặt trời ở Việt Nam, chỉ ra đặc điểm cấu trúc, mối quan hệ giữa truyện kể với bối cảnh thực hành nghi lễ, xu hướng giả huyền thoại và quá trình chuyển hoá thể loại trong môi trường diễn xướng. Nghiên cứu trường hợp truyện Cố Bợ ở Nghệ Tĩnh.
Từ khóa tự do Thần thoại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(3): 000116361-3
Địa chỉ 200K. Ngữ văn Việt Nam(1): 000116364
Địa chỉ 200K. Việt Nam học(1): 000116365
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158055
0021
00474099CF4-CDB8-498B-A18C-9D2E16800143
005202002061000
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200206100038|btult|y20200203162458|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a398.209597|bNGT
1000 |aNguyễn, Thị Thanh Trâm.
24510|aThần thoại về mặt trời ở Việt Nam /|cNguyễn Thị Thanh Trâm.
260 |aNghệ An : |bNxb. Đại học Vinh, |c2019.
300 |a374tr. ; |c21cm.
520 |aHệ thống hoá thần thoại về mặt trời ở Việt Nam, chỉ ra đặc điểm cấu trúc, mối quan hệ giữa truyện kể với bối cảnh thực hành nghi lễ, xu hướng giả huyền thoại và quá trình chuyển hoá thể loại trong môi trường diễn xướng. Nghiên cứu trường hợp truyện Cố Bợ ở Nghệ Tĩnh.
6530 |aThần thoại
6530 |aViệt Nam
6530 |aNghiên cứu văn học
6530 |aVăn học dân gian
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(3): 000116361-3
852|a200|bK. Ngữ văn Việt Nam|j(1): 000116364
852|a200|bK. Việt Nam học|j(1): 000116365
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116362 TK_Tiếng Việt 398.209597 NGT Sách 1
2 000116363 TK_Tiếng Việt 398.209597 NGT Sách 2
3 000116364 K. Ngữ văn Việt Nam 398.209597 NGT Sách 3
4 000116365 K. Việt Nam học 398.209597 NGT Sách 4
5 000116361 TK_Tiếng Việt 398.209597 NGT Sách 5

Không có liên kết tài liệu số nào