DDC 398.995922
Tác giả CN Bùi, Văn Dũng.
Nhan đề Triết lý về con người trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam / Bùi Văn Dũng.
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2019.
Mô tả vật lý 283tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Tục ngữ
Từ khóa tự do Thành ngữ
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(3): 000116356-8
Địa chỉ 200K. Ngữ văn Việt Nam(1): 000116359
Địa chỉ 200K. Việt Nam học(1): 000116360
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158056
0021
004CA4EB950-4431-4E68-B8AB-C152108C4E24
005202002061013
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200206101357|btult|y20200203163450|zmaipt
0410 |avie
044 |avm
08204|a398.995922|bBUD
1000 |aBùi, Văn Dũng.
24510|aTriết lý về con người trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam / |cBùi Văn Dũng.
260 |aNghệ An : |bNxb. Đại học Vinh, |c2019.
300 |a283tr. ; |c21cm.
6530 |aVăn học dân gian
6530 |aNghiên cứu
6530 |aTục ngữ
6530 |aThành ngữ
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(3): 000116356-8
852|a200|bK. Ngữ văn Việt Nam|j(1): 000116359
852|a200|bK. Việt Nam học|j(1): 000116360
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116356 TK_Tiếng Việt 398.995922 BUD Sách 1
2 000116357 TK_Tiếng Việt 398.995922 BUD Sách 2
3 000116358 TK_Tiếng Việt 398.995922 BUD Sách 3
4 000116359 K. Ngữ văn Việt Nam 398.995922 BUD Sách 4
5 000116360 K. Việt Nam học 398.995922 BUD Sách 5

Không có liên kết tài liệu số nào