DDC 375.428
Ký hiệu xếp giá 375.428 LAN
Nhan đề Language, Culture and Curriculum : [Vol.33 No1-No3/2017] / Routledge.
Thông tin xuất bản UK : Taylor & Francis Group, 2017.
Mô tả vật lý 3 số (p.1-p.332) ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Language and culture
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do English language
Từ khóa tự do Curriculum planning
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(1): 000115602
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158082
0029
0047F0AC1C1-C601-4A50-B7C6-7DD0D5E5951C
005202002190849
008040910s2017 | eng
0091 0
022 |a07908318
039|a20200219084932|btult|y20200210110437|zthuvt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a375.428|bLAN
24500|aLanguage, Culture and Curriculum : |b[Vol.33 No1-No3/2017] / |cRoutledge.
260 |aUK : |bTaylor & Francis Group, |c2017.
300 |a3 số (p.1-p.332) ; |c24 cm.
362|aVol.33, No1-No3/2017
65017|aTiếng Anh|xGiảng dạy và học tập
6530|aLanguage and culture
6530|aTiếng Anh
6530|aEnglish language
6530|aCurriculum planning
6530|aNgôn ngữ
6530|aGiảng dạy
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(1): 000115602
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115602 TK_Báo tạp chí 375.428 LAN Tạp chí 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment