DDC 495.1
Tác giả CN 邵敬敏.
Nhan đề 现代汉语通论 . 上 / 邵敬敏.
Lần xuất bản 第3版
Thông tin xuất bản Shanghai : 上海教育出版社, 2016.
Mô tả vật lý 135tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Từ khóa tự do Modern Chinese
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc hiện đại
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100TK_Tiếng Trung(2): 000116251-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158108
0021
0045F046458-0780-40C3-840D-01B61DD5CF0B
005202002121534
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9787544469883
039|y20200212153446|ztult
0410 |achi
044 |ach
08204|a495.1|bSHA
1000|a邵敬敏.
24510|a现代汉语通论 . 上 /|c邵敬敏.
250|a第3版
260 |aShanghai :|b上海教育出版社, |c2016.
300 |a135tr. ; |c30cm.
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aModern Chinese
6530 |aTiếng Trung Quốc hiện đại
6530 |aGiáo trình
852|a100|bTK_Tiếng Trung|j(2): 000116251-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116251 TK_Tiếng Trung 495.1 SHA Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116252 TK_Tiếng Trung 495.1 SHA Sách 2

Không có liên kết tài liệu số nào