Nhan đề Văn hóa nghệ thuật : Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch / Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2020.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2020.
Mô tả vật lý 116 tr. ; 27 cm.
Kỳ phát hành 1 số/tháng (Hàng tháng). Số liên tiếp theo các năm.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa
Thuật ngữ chủ đề Nghệ thuật
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(4): 000116442-3, 000116571-2
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2020 đến ...
  Hàng tháng, Số liên tiếp theo các năm.
  Đã nhận
  Số 427, Tháng 1/2020 (000116442).;Số 427, 01/2020;Số 428, 02/2020
  Đã mất
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158119
0029
0049D7529F9-D5ED-49D0-A877-AF361BB5E22D
005202002131001
008081223s2020 vm| vie
0091 0
022 |a08668655
039|y20200213100115|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
24500|aVăn hóa nghệ thuật :|bCơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch /|cBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
260 |aHà Nội :|bBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,|c2020.
260|aHà Nội :|bBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,|c2020.
300|a116 tr. ;|c27 cm.
310 |a1 số/tháng (Hàng tháng). Số liên tiếp theo các năm.
650|aVăn hóa
650|aNghệ thuật
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(4): 000116442-3, 000116571-2
890|a4
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116443 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 1
2 000116442 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000116571 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
4 000116572 TK_Báo tạp chí Báo, tạp chí 4


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 10/01/2020 đến: 10/01/2021

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số 428, 02/202010/02/2020Đã về000116571,000116572
Số 427, 01/202010/01/2020Đã về000116442,000116443

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment