• Luận văn
  • 495.110071 NGA
    汉、越 ABB 式重叠词的对比研究 =
Ký hiệu xếp giá 495.110071 NGA
Tác giả CN Nguyễn, Vân Anh.
Nhan đề 汉、越 ABB 式重叠词的对比研究 = Nghiên cứu đối chiếu từ láy dạng ABB giữa tiếng Hán và tiếng Việt /Nguyễn Vân Anh ; Ngô Thị Huệ hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 130tr. + 7tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Trung Quốc-Từ láy
Đề mục chủ đề Từ láy-Tiếng Trung Quốc-Tiếng Việt
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Trung Quốc
Thuật ngữ không kiểm soát Từ láy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Hán
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Huệ.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302006(1): 000116469
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000116470
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158138
0027
00404E66363-8A97-4890-B1AB-57D4EA68A8F9
005202002211635
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200221163523|btult|y20200221093846|zmaipt
0410 |achi
044 |avm
08204|a495.110071|bNGA
1000 |aNguyễn, Vân Anh.
24510|a汉、越 ABB 式重叠词的对比研究 = |bNghiên cứu đối chiếu từ láy dạng ABB giữa tiếng Hán và tiếng Việt /|cNguyễn Vân Anh ; Ngô Thị Huệ hướng dẫn
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2018.
300 |a130tr. + 7tr. phụ lục ; |c30cm.
65017|aTiếng Trung Quốc|xTừ láy
65017|aTừ láy|xTiếng Trung Quốc|xTiếng Việt
6530 |aTiếng Trung Quốc
6530 |aTừ láy
6530 |aTiếng Hán
6530 |aTiếng Việt
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Trung Quốc
7000 |aNgô, Thị Huệ.|eHướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302006|j(1): 000116469
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000116470
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116469 NCKH_Luận văn LV-TQ 495.110071 NGA Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116470 NCKH_Nội sinh Luận văn 495.110071 NGA Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào