• Luận văn
  • 428.40071 NGH
    Lecturers' perception of pre-teaching activities in English reading classrooms in Ha Noi university of physical education and sports =
Ký hiệu xếp giá 428.40071 NGH
Tác giả CN Ngô, Thanh Huyền.
Nhan đề Lecturers' perception of pre-teaching activities in English reading classrooms in Ha Noi university of physical education and sports = Nhận thức của giảng viên về hoạt động dẫn dắt gợi mở bài mới trong lớp học đọc tiếng Anh ở trường đại học Sư phạm thể dục Thể thao Hà Nội / Ngô Thanh Huyền; Hoàng Thị Xuân Hòa hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 80tr. + 11tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng đọc
Đề mục chủ đề Kĩ năng đọc-Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng đọc
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Xuân Hòa
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000116472
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000116471
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158141
0027
0048952BEE2-F028-4259-AA3E-30D984F6CD5D
005202002211627
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200221162728|btult|c20200221100118|dmaipt|y20200221095918|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.40071|bNGH
1000 |aNgô, Thanh Huyền.
24510|aLecturers' perception of pre-teaching activities in English reading classrooms in Ha Noi university of physical education and sports = |bNhận thức của giảng viên về hoạt động dẫn dắt gợi mở bài mới trong lớp học đọc tiếng Anh ở trường đại học Sư phạm thể dục Thể thao Hà Nội / |cNgô Thanh Huyền; Hoàng Thị Xuân Hòa hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a80tr. + 11tr. phụ lục ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng đọc
65017|aKĩ năng đọc|xPhương pháp giảng dạy
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aKĩ năng đọc
6530 |aTiếng Anh
6530 |aTrường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
7000 |aHoàng, Thị Xuân Hòa|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000116472
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000116471
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116472 NCKH_Luận văn LV-AN 428.40071 NGH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116471 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.40071 NGH Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào