• Luận văn
  • 378.597 NGT
    Measuaring service quality in higher education : A study of joint programs in Hanoi =
Ký hiệu xếp giá 378.597 NGT
Tác giả CN Nguyễn, Thu Trang.
Nhan đề Measuaring service quality in higher education : A study of joint programs in Hanoi = Đo lường chất lượng dịch vụ ở giáo dục bậc cao : Nghiên cứu các chương trình liên kết tại Hà Nội /Nguyễn Thu Trang ; Hoàng Gia Thư hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 85tr. +10tr. phụ lục ; 30cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch vụ
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
Thuật ngữ không kiểm soát Chương trình liên kết
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục bậc cao
Thuật ngữ không kiểm soát Đánh giá chất lượng
Tác giả(bs) CN Hoàng, Gia Thư.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000116578
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000116577
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158176
0027
004EBC48C08-7AEC-420F-9A23-9EAFAC8B4925
005202002271032
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200227103159|btult|c20200227100551|dtult|y20200227091124|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a378.597|bNGT
1000 |aNguyễn, Thu Trang.
24510|aMeasuaring service quality in higher education : A study of joint programs in Hanoi = |bĐo lường chất lượng dịch vụ ở giáo dục bậc cao : Nghiên cứu các chương trình liên kết tại Hà Nội /|cNguyễn Thu Trang ; Hoàng Gia Thư hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a85tr. +10tr. phụ lục ; |c30cm.
6530 |aDịch vụ
6530 |aGiáo dục
6530 |aChương trình liên kết
6530 |aGiáo dục bậc cao
6530 |aĐánh giá chất lượng
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
65517|aDịch vụ giáo dục|xĐánh giá chất lượng
65517|aGiáo dục|xDịch vụ
7000 |aHoàng, Gia Thư.|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000116578
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000116577
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116577 NCKH_Nội sinh 378.597 NGT Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000116578 NCKH_Luận văn LV-AN 378.597 NGT Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào