DDC 407
Ký hiệu xếp giá 407 LIA
Nhan đề LIA : Langage, interaction et acquisition : [Tạp chí đóng tập] / John Benjamins Publishing Company.
Thông tin xuất bản Netherlands : John Benjamins Publishing Company, 2013.
Mô tả vật lý 5 số ; 24 cm.
Phụ chú Gồm các số từ năm 2011-2013
Thuật ngữ chủ đề Tiếp thu ngôn ngữ
Thuật ngữ chủ đề Language and Linguistics
Thuật ngữ chủ đề Linguistics and Language
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tạp chí đóng tập
Địa chỉ 100Kho lưu tổng(1): 000089327
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158302
0029
00460E330AC-25A4-43F9-9DD3-583CB411DFE7
005202003060813
008110811s2013 | a 000 0 eng d
0091 0
022 |a18797865
039|y20200306081359|ztult
041 |aeng
08204|a407|bLIA
245 |aLIA : Langage, interaction et acquisition : |b[Tạp chí đóng tập] / |cJohn Benjamins Publishing Company.
260 |aNetherlands :|bJohn Benjamins Publishing Company,|c2013.
300|a5 số ;|c24 cm.
362|aVol.2 No.2/2011; Vol.3 No.1/2012; Vol.3 No.2/2012; Vol.4 No.1/2013- Vol.4 No.2/2013
500|aGồm các số từ năm 2011-2013
65000|aTiếp thu ngôn ngữ
65000|aLanguage and Linguistics
65000|aLinguistics and Language
65000|aNgôn ngữ
653|aTạp chí đóng tập
852|a100|bKho lưu tổng|j(1): 000089327
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000089327 Kho lưu tổng 407 LIA Tạp chí 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Vol.2 No.2/2011; Vol.3 No.1/2012; Vol.3 No.2/2012; Vol.4 No.1/2013- Vol.4 No.2/2013

Không có liên kết tài liệu số nào