DDC 428.0071
Ký hiệu xếp giá 428.0071 TES
Nhan đề Tesol quarterly : [Tạp chí đóng tập] / Tesol International association.
Thông tin xuất bản New York : Tesol International association, 2017.
Mô tả vật lý 3 số ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do English Language Teaching
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Giảng dạy tiếng Anh
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ 100Kho lưu tổng(1): 000115609
000 00000nes#a2200000ui#4500
00158304
0029
004512E19D4-1A1A-40FD-A4F8-FFD31CFD446E
005202003060837
008160915s2017 enk a 000 0 eng d
0091 0
022 |a00398322
039|y20200306083704|ztult
0410 |aeng
044 |anyu
08204|a428.0071|bTES
24500|aTesol quarterly : |b[Tạp chí đóng tập] / |cTesol International association.
260 |aNew York :|bTesol International association,|c2017.
300|a3 số ; |c24 cm.
65017|aTiếng Anh|xGiảng dạy
6530|aEnglish Language Teaching
6530|aTiếng Anh
6530|aGiảng dạy tiếng Anh
6530|aGiảng dạy
852|a100|bKho lưu tổng|j(1): 000115609
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115609 Kho lưu tổng 428.0071 TES Tạp chí 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Vol.51/1-Vol.51/3-2017

Không có liên kết tài liệu số nào