DDC 495.68
Ký hiệu xếp giá 495.68 NIH
Nhan đề 日本語 = Nihongo journal : [Tạp chí đóng tập] / OCS australia pty limited
Thông tin xuất bản Japan : The Monthly Nihongo, 2012.
Mô tả vật lý 4 số ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Từ khóa tự do Tạp chí đóng tập
Địa chỉ 100Kho lưu tổng(1): 000089394
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158305
0029
004F8CBC9EA-C54E-4C9F-A57E-F21EFDBB20E9
005202003060950
008160916s2012 ja| a 000 0 jpn d
0091 0
039|a20200306095010|btult|c20200306085209|dtult|y20200306085106|ztult
041 |ajpn
044 |aja
08204|a495.68|bNIH
24500|a日本語 = |bNihongo journal : [Tạp chí đóng tập] /|cOCS australia pty limited
260 |aJapan : |bThe Monthly Nihongo, |c2012.
300|a4 số ;|c27 cm.
6501|aTiếng Nhật|xNghiên cứu
6530|aTiếng Nhật
6530|aTạp chí đóng tập
852|a100|bKho lưu tổng|j(1): 000089394
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000089394 Kho lưu tổng 495.68 NIH Tạp chí 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện Số 01-Số 02/2012; Số Summer- Số Autumn/2012

Không có liên kết tài liệu số nào