• Luận văn
  • 428.40071 HOL
    Designing ESP reading syllabus for the third - year accounting students at Hanoi college of industrial economics (HIEC) /

Ký hiệu xếp giá 428.40071 HOL
Tác giả CN Hoàng, Thị Loan.
Nhan đề Designing ESP reading syllabus for the third - year accounting students at Hanoi college of industrial economics (HIEC) /Hoàng Thị Loan ; Ngô Văn Giang hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 80tr. + 8tr. phụ lục. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Nghiên cứu và giảng dạy
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng đọc
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng đọc
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Designing syllabus
Tác giả(bs) CN Ngô, Văn Giang.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000116830
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000116831
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158594
0027
00401A293F2-2DFC-4F7C-9952-F9DB3AB3F038
005202005181607
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200518160741|btult|y20200511101533|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.40071|bHOL
1000 |aHoàng, Thị Loan.
24510|aDesigning ESP reading syllabus for the third - year accounting students at Hanoi college of industrial economics (HIEC) /|cHoàng Thị Loan ; Ngô Văn Giang hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2018.
300 |a80tr. + 8tr. phụ lục. ; |c30cm.
650|xNghiên cứu và giảng dạy
65004|aTiếng Anh|xKĩ năng đọc
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aKĩ năng đọc
6530 |aTiếng Anh
6530 |aDesigning syllabus
7000 |aNgô, Văn Giang.|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000116830
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000116831
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116830 NCKH_Luận văn LV-AN 428.40071 HOL Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116831 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.40071 HOL Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào