• Kỷ yếu
  • 448.0071 HOI
    Hội nghị khoa học giáo viên Khoa tiếng Pháp /
Ký hiệu xếp giá 448.0071 HOI
Nhan đề Hội nghị khoa học giáo viên Khoa tiếng Pháp / Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2016.
Mô tả vật lý 74tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Pháp-Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Hội nghị khoa học giáo viên
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000116858
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158596
00213
004C2E3A995-47E8-4477-BA7A-DC5683E76CD1
005202005181446
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20200518144627|btult|c20200511152750|dmaipt|y20200511141325|zmaipt
0410 |afre
0410|avie
044 |avm
08204|a448.0071|bHOI
24500|aHội nghị khoa học giáo viên Khoa tiếng Pháp / |cTrường Đại học Hà Nội.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2016.
300 |a74tr. ; |c30cm.
65017|aTiếng Pháp|xNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aHội nghị khoa học giáo viên
655|aHội nghị khoa học giáo viên|xKhoa tiếng Pháp
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000116858
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116858 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 448.0071 HOI Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào