• Kỷ yếu
  • 448.0071 KYY
    Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên khoa tiếng Pháp /
Ký hiệu xếp giá 448.0071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên khoa tiếng Pháp / Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 92tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Pháp-Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Kỉ yếu
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30706(1): 000116860
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158599
00213
004A23283F7-C01D-4E29-B238-7861805F6B3E
005202005181546
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200518154619|btult|y20200511145219|zmaipt
0410 |avie
0410|afre
044 |avm
08204|a448.0071|bKYY
24500|aKỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên khoa tiếng Pháp / |cTrường Đại học Hà Nội.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội,|c2018.
300 |a92tr. ; |c30cm.
65017|aTiếng Pháp|xNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aKỉ yếu
655|aKỷ yếu hội thảo khoa học giáo viên|xKhoa tiếng Pháp
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30706|j(1): 000116860
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116860 NCKH_Nội sinh Kỷ yếu 448.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào