• Kỷ yếu
  • 448.0071 KYY
    Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên khoa tiếng Pháp /
Ký hiệu xếp giá 448.0071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên khoa tiếng Pháp / Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2018.
Mô tả vật lý 51tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Pháp-Học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Hội nghị khoa học sinh viên
Thuật ngữ không kiểm soát Học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Kỉ yếu
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000116861
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158600
00213
00425A51310-E14E-4F66-9060-955653EC80DB
005202005181542
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200518154218|btult|y20200511145834|zmaipt
0410 |afre
0410|avie
044 |avm
08204|a448.0071|bKYY
24500|aKỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên khoa tiếng Pháp / |cTrường Đại học Hà Nội.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2018.
300 |a51tr. ; |c30cm.
65017|aTiếng Pháp|xHọc tập
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aHội nghị khoa học sinh viên
6530 |aHọc tập
6530 |aKỉ yếu
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000116861
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116861 NCKH_Kỷ yếu 448.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào