• Kỷ yếu
  • 448.0071 KYY
    Kỷ yếu : Hội thảo nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên khoa tiếng Pháp. /
Ký hiệu xếp giá 448.0071 KYY
Nhan đề Kỷ yếu : Hội thảo nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên khoa tiếng Pháp. / Trường Đại học Hà Nội.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 347tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Pháp-Học tập-Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu
Thuật ngữ không kiểm soát Học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Kỉ yếu
Địa chỉ 300NCKH_Kỷ yếu(1): 000116862
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158601
00213
0049FDD0D44-A20A-4339-88F0-6753F26EE0DB
005202005181550
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200518155046|btult|y20200511150930|zmaipt
0410 |avie
0410|afre
044 |avm
08204|a448.0071|bKYY
24500|aKỷ yếu : Hội thảo nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên khoa tiếng Pháp. / |cTrường Đại học Hà Nội.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a347tr. ; |c30cm.
65017|aTiếng Pháp|xHọc tập|xNghiên cứu
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aNghiên cứu
6530 |aHọc tập
6530 |aKỉ yếu
655|aKỉ yếu hội thảo khoa học sinh viên|xKhoa tiếng Pháp
852|a300|bNCKH_Kỷ yếu|j(1): 000116862
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116862 NCKH_Kỷ yếu 448.0071 KYY Kỷ yếu hội nghị 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào