• Báo - Tạp chí
 • Tạp chí nghiên cứu Khoa học Công đoàn = Trade Union Scientific Reaearch Magazine.
Tác giả TT Trường Đại học Công Đoàn - Trade Union University.
Nhan đề Tạp chí nghiên cứu Khoa học Công đoàn = Trade Union Scientific Reaearch Magazine.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công đoàn, 2019.
Kỳ phát hành Chưa rõ tần suất.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(4): 000116897-8, 000117355-6
  Vốn tư liệu
  Từ 01/01/2020 đến ...
  2 tháng 1 kì
  Đã nhận
  Số 18/2020
  Số 19/2020;Số18/2020;Số19/2020
  Đã mất
  ;Số17/2020
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158603
0029
0042B164730-0D16-4027-9325-577D018463EE
005202005131358
008081223s2019 vm| vie
0091 0
022 |a23541342
039|y20200513135822|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
1102 |aTrường Đại học Công Đoàn - Trade Union University.
24500|aTạp chí nghiên cứu Khoa học Công đoàn = Trade Union Scientific Reaearch Magazine.
260 |aHà Nội :|bTrường Đại học Công đoàn,|c2019.
310 |aChưa rõ tần suất.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(4): 000116897-8, 000117355-6
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116897 TK_Báo tạp chí Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000116898 TK_Báo tạp chí Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000117356 TK_Báo tạp chí Tạp chí 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
4 000117355 TK_Báo tạp chí Tạp chí 4 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện


Đây là một ấn phẩm

Có 1 thuê bao liên quan đến tiêu đề này

Tại thư viện: Thư viện trung tâm _Tài liệu tham khảo

Từ: 01/01/2020 đến: 01/01/2021

5 kỳ ấn phẩm gần nhất cho thuê bao

SốNgày phát hànhMô tả tình trạngMã vạch
Số19/202001/05/2020Đã về000117355
Số18/202001/03/2020Đã về000117356

Xem chi tiết

Không có liên kết tài liệu số nào