Tác giả TT Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Nhan đề Tạp chí nghiên cứu Hồ Chí Minh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2020
Kỳ phát hành 2 tháng 1 kì.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(1): 000116896
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158604
0029
004FFBDD6B4-F408-4DF7-B3DA-376298C0EF5D
005202005131403
008081223s2020 vm| vie
0091 0
022 |a25252550
039|y20200513140324|zhuongnt
041 |avie
044 |avm
110 |aViện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
245 |aTạp chí nghiên cứu Hồ Chí Minh.
260 |aHà Nội :|bHọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,|c2020
310 |a2 tháng 1 kì.
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(1): 000116896
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116896 TK_Tiếng Việt Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào