Nhan đề Tia sáng.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bộ Khoa học và Công nghệ, 2019.
Phụ chú Ấn phẩm Báo Khoa học và Phát triển.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(1): 000116990
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158605
0029
004A41E98E2-D757-4187-AB03-8A2B48B65E32
005202005131414
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200513141441|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
24500|aTia sáng.
260 |aHà Nội :|bBộ Khoa học và Công nghệ,|c2019.
500 |aẤn phẩm Báo Khoa học và Phát triển.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(1): 000116990
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116990 TK_Báo tạp chí Sách 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào