• Báo - Tạp chí
  • Việt Nam - Liên Bang Nga: Đối tác chiến lược toàn diện.
Nhan đề Việt Nam - Liên Bang Nga: Đối tác chiến lược toàn diện.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới & Việt Nam, 2020.
Kỳ phát hành Chưa rõ tần suất.
Địa chỉ 100TK_Báo tạp chí(2): 000116901-2
    Vốn tư liệu
000 00000nas#a2200000ui#4500
00158606
0029
004790B8776-F4FE-45C9-BCB5-55D30F1FB926
005202005131424
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200513142458|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
24500|aViệt Nam - Liên Bang Nga: Đối tác chiến lược toàn diện.
260 |aHà Nội :|bThế giới & Việt Nam,|c2020.
310 |aChưa rõ tần suất.
852|a100|bTK_Báo tạp chí|j(2): 000116901-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000116901 TK_Báo tạp chí Sách 1
2 000116902 TK_Báo tạp chí Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào