DDC 394.2609597
Nhan đề Lễ Pồn Pôông eng cháng : Song ngữ / Cao Sơn Hải Sưu tầm, biên dịch, khảo cứu.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Sân khấu, 2017.
Mô tả vật lý 306 tr. ; 21 cm.
Tùng thư Hội văn nghệ dân gian Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian Việt Nam-Thanh Hóa-Lễ hội.
Từ khóa tự do Thanh Hóa
Từ khóa tự do Lễ hội
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian Việt Nam
Tác giả(bs) CN Cao, Sơn Hải sưu tầm, biên dịch, khảo cứu.
Địa chỉ Thư viện Đại học Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158608
0021
00401A065A6-010C-47D7-9F7B-82BDF72E0CA8
005202005201459
008081223s2017 vm| vie
0091 0
022 |a9786049071348
039|a20200520145934|bhuongnt|y20200520145929|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a394.2609597|bLEP
24510|aLễ Pồn Pôông eng cháng : Song ngữ /|cCao Sơn Hải Sưu tầm, biên dịch, khảo cứu.
260 |aHà Nội :|bNxb. Sân khấu,|c2017.
300 |a306 tr. ;|c21 cm.
490 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam.
65017|aVăn hóa dân gian Việt Nam|bThanh Hóa|xLễ hội.
6530 |aThanh Hóa
6530 |aLễ hội
6530 |aVăn hóa dân gian Việt Nam
7000 |aCao, Sơn Hải|esưu tầm, biên dịch, khảo cứu.
852 |aThư viện Đại học Hà Nội

Không có liên kết tài liệu số nào