DDC 398.209597
Tác giả CN Mai, Đức Hạnh.
Nhan đề Văn học dân gian Ninh Bình : Nghiên cứu, giới thiệu : Quyển 3 / Mai Đức Hạnh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội nhà văn, 2017.
Mô tả vật lý 463 tr. ; 21 cm.
Tùng thư Hội văn nghệ dân gian Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Văn học dân gian Việt Nam-Ninh Bình-Nghiên cứu.
Từ khóa tự do Văn học dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Ninh Bình
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000091866
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158609
0021
00414B14957-A5A0-4168-8E10-8C28C49C1518
005202005251455
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045395844
039|a20200525145540|bhuongnt|y20200520150313|zhuongnt
0410 |avie
044 |avm
08204|a398.209597|bMAH
1000 |aMai, Đức Hạnh.
24510|aVăn học dân gian Ninh Bình : Nghiên cứu, giới thiệu : Quyển 3 /|cMai Đức Hạnh.
260 |aHà Nội :|bHội nhà văn,|c2017.
300 |a463 tr. ;|c21 cm.
490 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam.
65017|aVăn học dân gian Việt Nam|bNinh Bình|xNghiên cứu.
6530 |aVăn học dân gian Việt Nam
6530 |aNinh Bình
6530 |aNghiên cứu
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000091866
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000091866 Cafe sách tầng 2 398.209597 MAH Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào