DDC 305.895922
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngân.
Nhan đề Nhận diện di sản văn hoá dân tộc Chứt ở Quảng Bình / Nguyễn Thị Ngân.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Sân khấu, 2017.
Mô tả vật lý 395 tr. ; 21 cm.
Tùng thư Hội văn nghệ dân gian Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian Việt Nam-Quảng Bình-Di sản văn hóa-Dân tộc Chứt.
Từ khóa tự do Di sản văn hóa
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Chứt
Địa chỉ 100Cafe sách tầng 2(1): 000104796
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158613
0021
0042DD26CE3-9C5D-44BA-A938-338B64EED164
005202005221618
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786049071300
039|a20200522161831|bhuongnt|y20200522145041|zhuongnt
0410|avie
044 |avm
08204|a305.895922|bNGN
1000 |aNguyễn, Thị Ngân.
24510|aNhận diện di sản văn hoá dân tộc Chứt ở Quảng Bình /|cNguyễn Thị Ngân.
260 |aHà Nội :|bNxb. Sân khấu,|c2017.
300 |a395 tr. ;|c21 cm.
490 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam.
65017|aVăn hóa dân gian Việt Nam|bQuảng Bình|xDi sản văn hóa|xDân tộc Chứt.
6530 |aDi sản văn hóa
6530 |aVăn hóa dân gian Việt Nam
6530 |aDân tộc Chứt
852|a100|bCafe sách tầng 2|j(1): 000104796
890|a1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000104796 Cafe sách tầng 2 305.895922 NGN Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào