DDC 448.3
Tác giả CN Barféty, Michele.
Nhan đề Compréhension orale : niveau 1 : A1-A2 / Michèle Barféty, Patricia Beaujouin.
Thông tin xuất bản Paris : CLE International, 2016.
Mô tả vật lý 127 tr. ; 28 cm.
Thuật ngữ chủ đề Langage-Compréhension
Từ khóa tự do Tiếng Pháp
Từ khóa tự do Diplôme d'études en langue française
Từ khóa tự do Français (langue)
Từ khóa tự do Nghe hiểu
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Tiếng Pháp
Chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp
Chuyên ngành 7220203
Môn học Thực hành tiếng 1A2
Môn học Thực hành tiếng 2A2
Môn học Thực hành tiếng 1B1
Môn học Thực hành tiếng A1
Tác giả(bs) CN Beaujouin, Patricia.
Địa chỉ 100Tài liệu môn học516003(2): 000114030-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158614
00220
0043DB6CBDD-8D0E-43DF-9C37-B498551FC7B2
005202005270956
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9782090381887
039|a20200527095656|btult|y20200522145150|zmaipt
0410 |afre
044 |afr
08204|a448.3|bBAR
1001|aBarféty, Michele.
24510|aCompréhension orale : niveau 1 : A1-A2 / |cMichèle Barféty, Patricia Beaujouin.
260 |aParis : |bCLE International, |c2016.
300 |a127 tr. ; |c28 cm.
65010|aLangage|xCompréhension
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aDiplôme d'études en langue française
6530 |aFrançais (langue)
6530 |aNghe hiểu
6530 |aGiáo trình
690|aTiếng Pháp
691|aNgôn ngữ Pháp
691|a7220203
692|aThực hành tiếng 1A2
692|aThực hành tiếng 2A2
692|aThực hành tiếng 1B1
692|aThực hành tiếng A1
7001 |aBeaujouin, Patricia.
852|a100|bTài liệu môn học|c516003|j(2): 000114030-1
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000114030 Tài liệu môn học MH PH 448.3 BAR Tài liệu môn học 1
2 000114031 Tài liệu môn học MH PH 448.3 BAR Tài liệu môn học 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào