• Luận văn
  • 428.30071 PHT
    An investigation into listening comprehension strategies employed by first-year Non-English major students at Dien Bien teacher training college =
Ký hiệu xếp giá 428.30071 PHT
Tác giả CN Phạm, Thị Kim Thu.
Nhan đề An investigation into listening comprehension strategies employed by first-year Non-English major students at Dien Bien teacher training college = Nghiên cứu chiến lược nghe hiểu của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh ở trường cao đẳng sư phạm Điện Biên /Phạm Thị Kim Thu; Định Thị Bảo Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 92tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Nghe hiểu-Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng nghe
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Nghe hiểu
Thuật ngữ không kiểm soát Trường cao đẳng sư phạm Điện Biên
Tác giả(bs) CN Định, Thị Bảo Hương
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000115111
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000115112
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158735
0027
0049CDC8AB1-C112-4C78-86EB-448B187FC8FC
005202006021050
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200602105044|btult|c20200601085533|dmaipt|y20200529163936|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.30071|bPHT
1000 |aPhạm, Thị Kim Thu.
24513|aAn investigation into listening comprehension strategies employed by first-year Non-English major students at Dien Bien teacher training college = |bNghiên cứu chiến lược nghe hiểu của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh ở trường cao đẳng sư phạm Điện Biên /|cPhạm Thị Kim Thu; Định Thị Bảo Hương hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a92tr. ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh|xNghe hiểu|xNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aKĩ năng nghe
6530 |aTiếng Anh
6530 |aNghe hiểu
6530 |aTrường cao đẳng sư phạm Điện Biên
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
70010|aĐịnh, Thị Bảo Hương|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000115111
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000115112
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115112 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.30071 PHT Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ
2 000115111 NCKH_Luận văn LV-AN 428.30071 PHT Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào