• Luận văn
  • 428.10071 PHH
    Factors affecting English vocabulary learning on the first year Non-English major students at Dien Bien teacher training college =
Ký hiệu xếp giá 428.10071 PHH
Tác giả CN Phạm, Thị Hương.
Nhan đề Factors affecting English vocabulary learning on the first year Non-English major students at Dien Bien teacher training college = Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học từ vựng tiếng Anh của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất ở trường cao đằng sư phạm Điện Biên /Phạm Thị Hương ; Đinh Thị Bảo Hương hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 94tr. + 2tr. phụ lục. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Từ vựng-Trường cao đằng sư phạm Điện Biên-Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Từ vựng
Thuật ngữ không kiểm soát English vocabulary learning
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Bảo Hương.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000115110
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000115109
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158737
0027
0045F9042FE-D8F0-4E77-ACA2-468AF7EEA5D8
005202006021054
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200602105459|btult|y20200601085215|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.10071|bPHH
1000 |aPhạm, Thị Hương.
24510|aFactors affecting English vocabulary learning on the first year Non-English major students at Dien Bien teacher training college = |bNhững yếu tố ảnh hưởng đến việc học từ vựng tiếng Anh của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ nhất ở trường cao đằng sư phạm Điện Biên /|cPhạm Thị Hương ; Đinh Thị Bảo Hương hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a94tr. + 2tr. phụ lục. ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh|xTừ vựng|bTrường cao đằng sư phạm Điện Biên|xNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aTiếng Anh
6530 |aTừ vựng
6530 |aEnglish vocabulary learning
655|aLuận văn|xTiếng Anh
7000 |aĐinh, Thị Bảo Hương.|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000115110
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000115109
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115110 NCKH_Luận văn LV-AN 428.10071 PHH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000115109 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.10071 PHH Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào