• Luận văn
  • 448.02 NGN
    Expressions de la modalité en français et en vietnamien - problèmes de traduction =
Ký hiệu xếp giá 448.02 NGN
Tác giả CN Nguyễn, Thảo Nhi.
Nhan đề Expressions de la modalité en français et en vietnamien - problèmes de traduction = Các phương thức biểu đạt tình thái trong tiếng Pháp và tiếng Việt - Những vấn đề về dịch thuật /Nguyễn Thảo Nhi; Nguyễn Việt Tiến hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
Mô tả vật lý 54tr. + 10tr. phụ lục. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Pháp-Dịch thuật
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Dịch thuật
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ đối chiếu
Thuật ngữ không kiểm soát Modalité linguistique
Thuật ngữ không kiểm soát Moyens d'expression de la valeur modale
Thuật ngữ không kiểm soát Problèmes de traduction
Thuật ngữ không kiểm soát Solutions adaptées
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt Tiến.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302005(1): 000115107
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000115108
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158744
0027
004504D0F0B-0E04-4D34-9488-EB70BF92293A
005202006031506
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200603150654|btult|c20200602105152|dtult|y20200601100138|zmaipt
0410 |afre
044 |avm
08204|a448.02|bNGN
1000 |aNguyễn, Thảo Nhi.
24510|aExpressions de la modalité en français et en vietnamien - problèmes de traduction = |bCác phương thức biểu đạt tình thái trong tiếng Pháp và tiếng Việt - Những vấn đề về dịch thuật /|cNguyễn Thảo Nhi; Nguyễn Việt Tiến hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2019.
300 |a54tr. + 10tr. phụ lục. ; |c30cm.
65017|aTiếng Pháp|xDịch thuật
6530 |aTiếng Pháp
6530 |aDịch thuật
6530 |aNgôn ngữ đối chiếu
6530 |aModalité linguistique
6530 |aMoyens d'expression de la valeur modale
6530 |aProblèmes de traduction
6530 |aSolutions adaptées
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
7000 |aNguyễn, Việt Tiến.|eHướng dẫn
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302005|j(1): 000115107
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000115108
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115108 NCKH_Nội sinh Luận văn 448.02 NGN Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ
2 000115107 NCKH_Luận văn LV-PH 448.02 NGN Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào