• Luận văn
  • 428.30071 PHH
    The effects of using pictures on young learners' attitudes and speaking ability in English speaking class at "my friends" English center : An action research project =
Ký hiệu xếp giá 428.30071 PHH
Tác giả CN Phạm, Thị Bích Huyền.
Nhan đề The effects of using pictures on young learners' attitudes and speaking ability in English speaking class at "my friends" English center : An action research project = Ảnh hưởng của việc sử dụng tranh ảnh lên thái độ và khả năng nói của học sinh trong giờ học nói tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ "My Friends" : Nghiên cứu hành động /Phạm Thị Bích Huyền ; Ngô Phương Anh hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 57tr. + 36tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng nói-Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Sử dụng tranh ảnh
Thuật ngữ không kiểm soát Trung tâm Anh ngữ My friends
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng nói
Tác giả(bs) CN Ngô, Phương Anh.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000115106
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000115105
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158746
0027
004F6039CF3-86AA-481B-9337-96965B1F3D67
005202006021052
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200602105236|btult|c20200602102425|dtult|y20200601102325|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.30071|bPHH
1000 |aPhạm, Thị Bích Huyền.
24514|aThe effects of using pictures on young learners' attitudes and speaking ability in English speaking class at "my friends" English center : An action research project = |bẢnh hưởng của việc sử dụng tranh ảnh lên thái độ và khả năng nói của học sinh trong giờ học nói tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ "My Friends" : Nghiên cứu hành động /|cPhạm Thị Bích Huyền ; Ngô Phương Anh hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2020.
300 |a57tr. + 36tr. phụ lục ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng nói|xPhương pháp giảng dạy
6530 |aTiếng Anh
6530 |aPhương pháp giảng dạy
6530 |aSử dụng tranh ảnh
6530 |aTrung tâm Anh ngữ My friends
6530 |aKĩ năng nói
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
7000 |aNgô, Phương Anh.|eHướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000115106
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000115105
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115105 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.30071 PHH Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000115106 NCKH_Luận văn LV-AN 428.30071 PHH Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào