• Luận văn
  • 428.0071 NGY
    An evaluation of the textbook American English file 2 used for the third-year students at posts and telecommunications institute of technology =
Ký hiệu xếp giá 428.0071 NGY
Tác giả CN Nguyễn, Hải Yến.
Nhan đề An evaluation of the textbook American English file 2 used for the third-year students at posts and telecommunications institute of technology = Đánh giá giáo trình American English File 2 dành cho sinh viên năm thứ ba tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông /Nguyễn Hải Yến ; Nguyễn Văn Trào hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 51tr. + 31tr. phụ lục ; 30cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Giáo trình-Đánh giá
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu và giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát American Enghlish file 2
Thuật ngữ không kiểm soát Học viện Bưu Chính Viễn Thông
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Trào.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(1): 000115103
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000115104
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158747
0027
00424C2E2BC-5924-4B6C-AF03-EDBC536763BC
005202006021458
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200602145850|btult|y20200601103728|zmaipt
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428.0071|bNGY
1000 |aNguyễn, Hải Yến.
24513|aAn evaluation of the textbook American English file 2 used for the third-year students at posts and telecommunications institute of technology = |bĐánh giá giáo trình American English File 2 dành cho sinh viên năm thứ ba tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông /|cNguyễn Hải Yến ; Nguyễn Văn Trào hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2020.
300 |a51tr. + 31tr. phụ lục ; |c30cm.
65017|aTiếng Anh|xGiáo trình|xĐánh giá
6530 |aNghiên cứu và giảng dạy
6530 |aTiếng Anh
6530 |aGiáo trình
6530 |aAmerican Enghlish file 2
6530 |aHọc viện Bưu Chính Viễn Thông
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Anh
7000 |aNguyễn, Văn Trào.|ehướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(1): 000115103
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000115104
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000115103 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 NGY Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000115104 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.0071 NGY Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào