• Luận văn
  • 843.09 TRT
    L’avarice, un mal bourgeois ? Étude comparée de deux figures de l’avare (L’Avare de Molière et Eugénie Grandet de Balzac) =
Ký hiệu xếp giá 843.09 TRT
Tác giả CN Trần, Thị Quỳnh Trang.
Nhan đề L’avarice, un mal bourgeois ? Étude comparée de deux figures de l’avare (L’Avare de Molière et Eugénie Grandet de Balzac) = Hà tiện, một thói xấu của giới tư sản? Nghiên cứu so sánh hai nhân vật hà tiện (Lão hà tiện của Molière và Eugénie Grandet của Balzac) /Trần Thị Quỳnh Trang; Damien Zanone, Trần Văn Công hướng dẫn.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020.
Mô tả vật lý 104tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề Văn học Pháp-Thói hà tiện-Phê bình văn học
Thuật ngữ không kiểm soát Nghiên cứu văn học
Thuật ngữ không kiểm soát Văn học Pháp
Thuật ngữ không kiểm soát Tính hà tiện
Thuật ngữ không kiểm soát Phê bình văn học
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Công.
Tác giả(bs) CN Zanone, Damien.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302005(1): 000117082
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000117083
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158925
0027
0046000EB25-CF92-4216-8471-BA7EDF7835E6
005202006260911
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200626091159|btult|c20200622153619|dmaipt|y20200622153203|zmaipt
0410 |afre
044 |avm
08204|a843.09|bTRT
1000 |aTrần, Thị Quỳnh Trang.
24510|aL’avarice, un mal bourgeois ? Étude comparée de deux figures de l’avare (L’Avare de Molière et Eugénie Grandet de Balzac) = |bHà tiện, một thói xấu của giới tư sản? Nghiên cứu so sánh hai nhân vật hà tiện (Lão hà tiện của Molière và Eugénie Grandet của Balzac) /|cTrần Thị Quỳnh Trang; Damien Zanone, Trần Văn Công hướng dẫn.
260 |aHà Nội : |bĐại học Hà Nội, |c2020.
300 |a104tr. ; |c30cm.
65017|aVăn học Pháp|xThói hà tiện|xPhê bình văn học
6530 |aNghiên cứu văn học
6530 |aVăn học Pháp
6530 |aTính hà tiện
6530 |aPhê bình văn học
655|aLuận văn|xNgôn ngữ Pháp
7000|aTrần, Văn Công.|eHướng dẫn.
7001 |aZanone, Damien.|eHướng dẫn.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302005|j(1): 000117082
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000117083
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117082 NCKH_Luận văn LV-PH 843.09 TRT Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000117083 NCKH_Nội sinh Luận văn 843.09 TRT Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ

Không có liên kết tài liệu số nào