DDC 917.8042
Tác giả CN Hunsaker, Joyce Badgley
Nhan đề They call me Sacagawea / Joyce Badgley Hunsaker.
Thông tin xuất bản Guilford, Conn. : Two Dot, an imprint of Globe Pequot Press, 2003.
Mô tả vật lý 47 p. : photographs ; 26 cm.
Phụ chú Sách Quỹ Châu Á
Tóm tắt Readers learn about the Shoshone interpreter Sacagawea and the history of the expedition of Lewis and Clark
Thuật ngữ chủ đề History
Thuật ngữ chủ đề Native American culture-Pictorial works
Thuật ngữ chủ đề Sacagawea-Pictorial works
Từ khóa tự do Du hành
Từ khóa tự do Thám hiểm
Từ khóa tự do Sacagawea
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(2): 000117215-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158994
0021
00450A1DCE6-315C-4E61-BAA0-C7D5978F06AA
005202007020944
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020 |a9780762725809
039|a20200702094420|btult|y20200630090818|zanhpt
0410 |aeng
044 |aenk
08204|a917.8042|bHUN
1001 |aHunsaker, Joyce Badgley
24510|aThey call me Sacagawea / |cJoyce Badgley Hunsaker.
260 |aGuilford, Conn. : |bTwo Dot, an imprint of Globe Pequot Press, |c2003.
300 |a47 p. : |bphotographs ; |c26 cm.
500|aSách Quỹ Châu Á
520|aReaders learn about the Shoshone interpreter Sacagawea and the history of the expedition of Lewis and Clark
65000|aHistory
65010|aNative American culture|xPictorial works
65010|aSacagawea|xPictorial works
6530 |aDu hành
6530 |aThám hiểm
6530 |aSacagawea
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(2): 000117215-6
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000117215 TK_Tiếng Anh 917.8042 HUN Sách 1
2 000117216 TK_Tiếng Anh 917.8042 HUN Sách 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện

Không có liên kết tài liệu số nào